TrollStore Cài đặt App bên thứ 3 cho iOS vĩnh viễn trên iphone [IOS]

I. Cài đặt TrollStore ko cần Jailbreak:

 1. Chọn 1 trong 2 link bên dưới đúng với iOS và Chip:
  Link tải cho iOS 14.0-14.8.1 | A12-A14
  Link tải cho iOS 15.0-15.5b4 & 15.6b1-15.6b5 | A8-A15
 2. Một cảnh báo sẽ xuất hiện, nhấp “Cài đặt”.
 3. Quá trình cài đặt hoàn tất, sẽ có App “GTA Car Tracker” ở màn hình chính.
 4. Nếu App “GTA Car Tracker” chưa xuất hiện, hãy khởi động lại và nó sẽ xuất hiện.
 5. Mở App “GTA Car Tracker”, nhấp vào “Install TrollStore”.
 6. Chờ một vài giây, máy bạn sẽ Respring và TrollStore sẽ được cài đặt.
 7. Bây giờ App “GTA Car Tracker” sẽ là “TrollStore Helper”, bạn có thể giữ nó hoặc thay thế ở Bước 9
 8. Mở TrollStore-> Tab Settings-> “Install ldid”
  (Cần kết nối mạng)
 9. Cài TrollStore Helper: Vào Tab Tab Settings
  -> Install Persistence Helper-> Chọn 1 App(Ví dụ: “Tips”)
  (Nếu giữ lại App “GTA Car Tracker”, bước này không cần thiết)
 10. Bây giờ bạn đã cài được .iPA vĩnh viễn bằng TrollStore

‍‍‍‍‍‍‍

II. Cài đặt TrollStore cần Jailbreak:

 1. Cài tweak ‍”TrollStore Helper”: TrollHelper – Havoc
  (hoặc tải file “TrollstoreHelper.deb“: TrollStore Github)
 2. Mở “TrollHelper” ở màn hình chính
 3. Nhấp vào “Install TrollStore”
 4. Chờ một vài giây, máy bạn sẽ Respring và TrollStore sẽ được cài đặt.
 5. Mở TrollStore-> Tab Settings-> “Install ldid”
  (Cần kết nối mạng)

‍‍‍‍‍‍‍

Cách cài đặt .IPA với TrollStore:

 1. Chọn 1 file .iPA từ trình quản lý file bất kỳ.
 2. Bấm Chia sẻ -> chọn “TrollStore”
 3. Đợi… (dung lượng càng cao thì càng chậm)

Mọi App cài bằng TrollStore sẽ vĩnh viễn, muốn xoá App đã cài:
Vào TrollStore -> Chọn App cần xoá -> Chọn Uninstall App

https://www.youtube.com/watch?v=guxSKl95NNk&ab_channel=MaiThi%E1%BB%87nCh%C3%AD

lưu ý:

 • iOS thấp hơn 14.0 KHÔNG hỗ trợ
 • iOS 15.5 RC/Final KHÔNG hỗ trợ
 • Tất cả iOS cao hơn 15.6b5(cả 15.6 RC/Final) KHÔNG hỗ trợ
 • Mọi phiên bản hiện tại không hỗ trợ thì KHÔNG BAO GIỜ hỗ trợ!
 • Lưu ý: Có App/Tweak chỉ dùng được khi cài bằng TrollStore

download ipa file:


Ipa library

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *