Youtube Advance | YouTube Music Ultimate| Youtube++ | không quảng cáo trên iphone

Như chúng ta đã thấy thì việc xem video youtube không quảng cáo, phát nhạc nền,… trên Iphone vô cùng xa đối với hội người dùng iphone . Không như android chỉ cần có file apk là có thể cài vô cùng dễ dàng.

OK let’s go =>>

đầu tiên để cài app xem mật khẩu wifi trên điện thoại chưa jailbreak thì chúng ta phải cài app từ bên ngoài chứ không cài trực tiếp trên appstore được, trên appstore hiện tại chưa có app hỗ trợ việc này.

– Đầu tiên chúng ta cần chuẩn 1 một công cụ để cài app và một file app đó có đuôi .ipa

Chuẩn bị công cụ cài app

Cách 1: cài bằng sideloadly:

Cách 2: Cài bằng TrollStore trực tiếp trên điện thoại

TrollStore là gì? TrollStore

Tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị 1 file .ipa là app WifiList để xem mật khẩu

Download ipa app Youtube++


ipa YouTube Reborn


uYou+


ipa YouTube Music Ultimate


ipa CercubePlus


download Youtube++ trực tiếp trên iphone

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *