Tạo file excel tính toán theo yêu cầu

Để giải quyết các bài toán cơ bản trong cuộc sống hàng ngày và áp dụng công cụ cơ bản tiết kiệm chi phí (Excel).

Hiện tại mình đã giải quyết được bài toán Tính tiền bán trái thanh long chỉ sử dụng hàm SUM và một số logic đơn giản: Xem thêm

Nếu mọi người đang gặp khó khăn trong việc sử dụng các hàm tính toán thì đưng ngần ngại liên hệ trực tiếp với mình qua facebook và zalo nha.

Group zalo trao đổi: https://zalo.me/g/mavydh337

FacebookInstagramGithubTwitterYouTube