Thiết kế website bán hàng của riêng bạn trong 3 ngày không cần code – Nguyễn Đức Việt

CHƯƠNG 01. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Bài 01: Giới thiệu khóa học xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. TẤT CẢ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ WEB

 • Bài 02: Khái niệm website, domain, hosting là gì xem video (FREE)
 • Bài 03: Khái niệm DNS là gì xem video (FREE)
 • Bài 04: Khái niệm web động và web tĩnh xem video (FREE)
 • Bài 05: Khái niệm SEO Ready, Cross browser retina xem video (FREE)
 • Bài 06: Giới thiệu về CMS, CMS có mấy loại, lựa chọn CMS nào phù hợp xem video (FREE)

CHƯƠNG 03. CÀI ĐẶT

 • Bài 07: Lợi thế của wordpress xem video (FREE)
 • Bài 08: Cài đặt WordPress cách 1 xem video (FREE)
 • Bài 09: Cài đặt wordpress cách 2 xem video (FREE)

CHƯƠNG 04. CÁC CÔNG CỤ TRONG WORDPRESS VÀ TẠO WEB TIN TỨC

 • Bài 10: Giới thiệu 2 kiểu dữ liệu trong WordPress xem video
 • Bài 11: Giới thiệu theme, widget và menu trong WordPress xem video
 • Bài 12: Giới thiệu về plugin trong WordPress xem video
 • Bài 13: Giới thiệu về công cụ import và export dữ liệu trong WordPress xem video
 • Bài 14: Áp dụng kiến thức tạo website tin tức trong 5 phút xem video

CHƯƠNG 05. WEBSITE BÁN HÀNG VỚI WORDPRESS

 • Bài 15: Giới thiệu về web thương mại điện tử xem video
 • Bài 16: Cài đặt web thương mại điện tử với Woocommerce xem video
 • Bài 17: Cài đặt thông số cơ bản cho website thương mại điện tử xem video
 • Bài 18: Cách thêm một sản phẩm đơn giản trong website thương mại điện tử xem video
 • Bài 19: Cách cài đặt theme hỗ trợ web bán hàng và import dữ liệu demo xem video
 • Bài 20: Các thiết lập của web bán hàng trong phần quản trị xem video
 • Bài 21: Chỉnh sửa và cắt ảnh theo ý muốn cho sản phẩm xem video
 • Bài 22: Qui trình xử lý thanh toán trên WordPress xem video
 • Bài 23: Làm thế nào thêm thuộc tính khi tạo sản phẩm trong website bán hàng? xem video
 • Bài 24: Làm thế nào phát hành mã ưu đãi giảm giá trong WordPress xem video
 • Bài 25: Làm thế nào xử lý chi phí ship hàng theo phương thức tỉ lệ sàn xem video
 • Bài 26: Làm thế nào xử lý chi phí ship hàng theo phương thức miễn phí giao hàng xem video
 • Bài 27: Làm thế nào xử lý các khối chức năng lọc sản phẩm cho menu phải xem video
 • Bài 28: Làm thế nào xử lý giao diện trang chủ cho website bán hàng xem video
 • Bài 29: Tổng kết cách làm website bán hàng xem video

CHƯƠNG 06. WEBSITE THÔNG TIN VỚI WORDPRESS

 • Bài 30: Giới thiệu website loại 2: Website thông tin xem video
 • Bài 31: Lựa chọn giao diện cơ bản để phát triển web xem video
 • Bài 32: Làm thế nào cài đặt trang chủ và trang tin tức cho website thông tin xem video

CHƯƠNG 07. THỰC HÀNH LÀM WEBSITE GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, GIỚI THIỆU CÔNG TY

 • Bài 33: Phương thức làm và cài đặt ban đầu của website giới thiệu công ty xem video
 • Bài 34: Làm thế nào xử lý phần slide của website giới thiệu công ty xem video
 • Bài 35: Làm thế nào xử lý phần chia cột cho các dịch vụ xem video
 • Bài 36: Làm thế nào xử lý phần giới thiệu nhân viên xem video
 • Bài 37: Làm thế nào xử lý phần giới thiệu các dự án và sản phẩm của công ty xem video
 • Bài 38: Làm thế nào xử lý phần giới thiệu các đối tác của công ty xem video
 • Bài 39: Làm thế nào xử lý phần liên hệ với công ty xem video
 • Bài 40: Làm thế nào xử lý phần footer và contact form xem video
 • Bài 41: Làm thế nào xử lý phần hiệu ứng cuộn trang cho website xem video

CHƯƠNG 08. THỰC HÀNH LÀM WEBSITE NHÀ HÀNG, ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG ….

 • Bài 42: Giới thiệu website địa điểm ăn uống xem video
 • Bài 43: Cài đặt và xử lý ban đầu cho website Coffee shop xem video
 • Bài 44: Làm thế nào xử lý phần header và menu cho website Coffee shop xem video
 • Bài 45: Làm thế nào xử lý phần hiệu ứng slider như Highland Coffee xem video
 • Bài 46: Làm thế nào xử lý phần top của website xem video
 • Bài 47: Làm thế nào xử lý phần top của website – xử lý thêm CSS xem video
 • Bài 48: Làm thế nào xử lý phần “What restaurant look like” xem video
 • Bài 49: Làm thế nào xử lý phần chia cột và hiệu ứng phóng to ảnh xem video
 • Bài 50: Làm thế nào xử lý phần tiêu đề to của khối xem video
 • Bài 51: Làm thế nào xử lý phần slide xem video
 • Bài 52: Làm thế nào xử lý phần liên hệ xem video
 • Bài 53: Làm thế nào xử lý phần thông tin trên footer xem video

CHƯƠNG 09. THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEBSITE BÁN NƯỚC HOA, MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN

 • Bài 54: Giới thiệu loại hình website shop bán nước hoa, mỹ phẩm xem video
 • Bài 55: Bắt đầu thực hiện cài đặt WordPress xem video
 • Bài 56: Cài đặt giao diện và các plugin cần thiết cho việc làm website xem video
 • Bài 57: Cài đặt phần bán hàng và nhập dữ liệu mẫu xem video
 • Bài 58: Lựa chọn giao diện nào và cách đóng gói website thế nào xem video
 • Bài 59: Chỉnh sửa font chữ cho trang chủ và tạo menu của riêng bạn thế nào? xem video
 • Bài 60: Cập nhật logo và tạo hiệu ứng cho slide trang chủ thế nào? xem video
 • Bài 61: Cách đặt khoảng cách, ảnh, và kiểu chữ cho phần header thế nào? xem video
 • Bài 62: Chia cột và đặt các khối quảng cáo vào website thế nào? xem video
 • Bài 63: Tạo hiệu ứng và kết nối đường dẫn vào phần quảng cáo của trang chủ? xem video
 • Bài 64: Tạo khối thông tin giới thiệu shop thế nào? xem video
 • Bài 65: Tạo dữ liệu sản phẩm thế nào? xem video
 • Bài 66: Đưa dữ liệu sản phẩm ra trang chủ thế nào? xem video
 • Bài 67: Tạo dữ liệu video thế nào? Tạo hiệu ứng Parallax Background thế nào? xem video
 • Bài 68: Tạo hai cột quảng cáo tràn màn hình thế nào? xem video
 • Bài 69: Tạo dữ liệu cho phần danh mục sản phẩm thế nào? xem video
 • Bài 70: Tạo giao diện cho phần danh mục sản phẩm thế nào? xem video
 • Bài 71: Xử lý nội dung footer và kết thúc trang chủ xem video
 • Bài 72: Xử lý phần menu trên trước khi thiết kế trang bán hàng xem video
 • Bài 73: Tạo khối sản phẩm giảm giá thế nào? Tạo khối sản phẩm nổi bật thế nào? xem video
 • Bài 74: Tạo khối sản phẩm được đánh giá nhiều như lazada thế nào? Tạo khối từ khóa, khối text thông tin tự do thế nào? xem video
 • Bài 75: Làm thế nào để tạo ra các phần menu phải khác nhau cho các trang khác nhau? xem video
 • Bài 76: Kết thúc website và tổng kết kiến thức đã học trong chương xem video

CHƯƠNG 10. THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEBSITE BÁN TRANG SỨC PHỤ KIỆN TRỰC TUYẾN

 • Bài 77: Giới thiệu loại hình website shop trang sức trực tuyến xem video
 • Bài 78: Lựa chọn giao diện xem video
 • Bài 79: Cài đặt web shop trang sức xem video
 • Bài 80: Cài đặt các plugin cần thiết cho việc làm website xem video
 • Bài 81: Cài đặt giao diện khung và nhập phần dữ liệu mẫu xem video
 • Bài 82: Tạo menu, tạo trang chủ và đặt font chữ cho website xem video
 • Bài 83: Hướng dẫn cài đặt chức năng làm hiệu ứng slide trên trang chủ xem video
 • Bài 84: Làm thế nào để thiết kế hiệu ứng nhiều slide trên trang chủ? xem video
 • Bài 85: Các bước thiết kế chi tiết trong thiết kế slide trang chủ: đặt thứ tự thời gian, đặt font chữ thế nào? xem video
 • Bài 86: Thiết kế cột quảng cáo cho trang chủ xem video
 • Bài 87: Làm thế nào tạo hoặc sửa danh mục sản phẩm trong website shop trang sức xem video
 • Bài 88: Làm thế nào đưa danh mục các mặt hàng và số lượng sản phẩm trong danh mục ra trang chủ? xem video
 • Bài 89: Làm thế nào đưa các sản phẩm ra trang chủ dưới dạng Slide Carousel tự chuyển động? xem video
 • Bài 90: Làm thế nào đưa phần nhận xét của khách hàng tiêu biểu ra trang chủ? xem video
 • Bài 91: Xử lý phần giới thiệu cửa hàng xem video
 • Bài 92: Tạo khối text tự do với ảnh nền giới thiệu về shop thế nào? xem video
 • Bài 93: Hiển thị tin tức dưới dạng slide thế nào xem video
 • Bài 94 Thêm khối sản phẩm gần đây vào trang chủ thế nào? xem video
 • Bài 95: Thêm khối sản phẩm được người dùng đánh giá vào trang chủ nhiều thế nào? xem video
 • Bài 96: Thêm khối sản phẩm đang giảm giá vào trang chủ thế nào? xem video
 • Bài 97: Thêm khối nhận email người dùng thế nào? xem video
 • Bài 98: Thêm khối icon kết nối mạng xã hội vào trang chủ thế nào? xem video
 • Bài 99: Hướng dẫn Thêm trang tin tức và xử lý menu danh mục sản phẩm vào menu chính xem video
 • Bài 100: Tạo menu phải tùy biến cho trang bán hàng sử dụng WooSidebar xem video
 • Bài 101: Tổng kết kiến thức phần website trang sức xem video

CHƯƠNG 11. THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEBSITE TRƯỜNG HỌC, TRƯỜNG QUỐC TẾ, TRƯỜNG MẪU GIÁO THẾ NÀO

 • Bài 102: Giới thiệu chủ để website trường học, trường đại học, trường mẫu giáo quốc tế xem video
 • Bài 103: Lựa chọn giao diện nào cho website trường học xem video
 • Bài 104: Giới thiệu phương pháp cài đặt All – In – One cho website trường học xem video
 • Bài 105: Hướng dẫn cách làm slide trang chủ theo cách 1 xem video
 • Bài 106: Hướng dẫn cách làm slide trang chủ theo cách 2 xem video
 • Bài 107: Hướng dẫn cách tạo giao diện 3 khối và đặt ảnh nền xem video
 • Bài 108: Hướng dẫn cách tạo giao diện khối “What’s new” xem video
 • Bài 109: Hướng dẫn cách chia nhỏ cột trong khối “Our school is the best choice” xem video
 • Bài 110: Hướng dẫn các tạo khối đăng ký bằng “Contact form 7” xem video
 • Bài 111: Hướng dẫn cách nhập thông tin cho footer xem video
 • Bài 112: Hướng dẫn cách tạo trang tin tức và menu phải của website trường học xem video
 • Bài 113: Hướng dẫn cách tạo và kéo thả giao diện cho trang giới thiệu website trường học xem video
 • Bài 114: Hướng dẫn cách tạo dữ liệu cho trang các khóa học xem video
 • Bài 115: Tạo giao diện đăng ký cho từng khóa học thế nào? xem video

CHƯƠNG 12. TỔNG KẾT KHÓA HỌC

 • Bài 116: Tổng kết khóa học xem video

One Reply to “Thiết kế website bán hàng của riêng bạn trong 3 ngày không cần code – Nguyễn Đức Việt”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *