Làm chủ Excel 2010 trong 4 giờ – Nguyễn Danh Tú 

CHƯƠNG 01. NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Bài 01: Giới thiệu xem video
 • Bài 02: Excel là gì? xem video
 • Bài 03: Hướng dẫn download tài liệu xem video
 • Bài 04: Học Excel qua 10 thao tác đơn giản – phần 1 xem video
 • Bài 05: Học Excel qua 10 thao tác đơn giản – phần 2 xem video
 • Bài 06: Hướng dẫn đặt mât khẩu trong Excel – phần 1 xem video
 • Bài 07: Hướng dẫn đặt mât khẩu trong Excel – phần 2 xem video
 • Bài 08: Soạn thảo và trình bày định dạng trong Excel xem video
 • Bài 09: Thao tác nhanh với bảng tính Excel xem video
 • Bài 10: Sao chép cắt dán, copy paste trong Excel xem video
 • Bài 11: Định dạng số trong Excel xem video
 • Bài 12: Hướng dẫn sử dụng địa chỉ ô trong Excel xem video
 • Bài 13: Lỗi thường gặp trong Excel xem video
 • Bài 14: Đồ thị trong Excel – phần 1 xem video
 • Bài 15: Đồ thị trong Excel – phần 2 xem video
 • Bài 16: Câu lệnh có điều kiện và logic – phần 1 xem video
 • Bài 17: Câu lệnh có điều kiện và logic – phần 2 xem video
 • Bài 18: Giới thiệu và thực hành hàm vlookup – phần 1 xem video
 • Bài 19: Giới thiệu và thực hành hàm vlookup – phần 2 xem video
 • Bài 20: Thực hành hàm vlookup xem video
 • Bài 21: Tổng hợp sử dụng hàm Vlookup, Hlookup kết hợp nội dung cùng các hàm và công thức xem video
 • Bài 22: Trộn ô – Merge Cell xem video
 • Bài 23: DATA VALIDATION xem video
 • Bài 24: Đếm trong Excel – phần 1 xem video
 • Bài 25: Đếm trong Excel – phần 2 xem video
 • Bài 26: Tính tổng trên Excel – phần 1 xem video
 • Bài 27: Tính tổng trên Excel – phần 2 xem video
 • Bài 28: Làm chủ in ấn trong Excel xem video
 • Bài 29: Sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel xem video
 • Bài 30: Định dạng có điều kiện cơ bản và nâng cao trong Excel (Phần 1) xem video
 • Bài 31: Định dạng có điều kiện cơ bản và nâng cao trong Excel (Phần 2) xem video
 • Bài 32: Pivottable trong Excel (Phần 1) xem video
 • Bài 33: Pivottable trong Excel (Phần 2) xem video
 • Bài 34: Pivottable trong Excel (Phần 3) xem video

CHƯƠNG 02. TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP THỰC HÀNH EXCEL

 • Bài 35: Kho bài tập thực hành – phần 1 xem video
 • Bài 36: Kho bài tập thực hành – phần 2 xem video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *