Thiết kế Layout cho website với HTML5 và CSS3 – Phó Hải Đăng

CHƯƠNG 01. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

  • Bài 01: Giới thiệu khóa học xem video (FREE)
  • Bài 02: Dựng Layout với thẻ table xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. THẺ DIV VÀ SPAN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

CHƯƠNG 03. THIẾT KẾ LAYOUT BẰNG HTML5 (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)

  • Bài 05: Document outline xem video
  • Bài 06: Các sectioning element: section và aside xem video
  • Bài 07: Các sectioning element: nav và article xem video
  • Bài 08: Header và Footer xem video
  • Bài 09: Tìm hiểu về thẻ Main xem video
  • Bài 10: Đồ án 1 – Web blog download
  • Bài 11: Đồ án 2 – Xây dựng giao diện giỏ hàng download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *