Những chứng chỉ phổ biến dành cho một SAP ABAP Technical

  1. SAP Certified Development Associate – ABAP with SAP NetWeaver: Đây là chứng chỉ ABAP cơ bản của SAP và là một trong những chứng chỉ phổ biến nhất cho những người mới bắt đầu với ABAP.
  2. SAP Certified Development Professional – ABAP for SAP HANA: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn mở rộng kiến thức của họ về ABAP cho SAP HANA.
  3. SAP Certified Development Specialist – ABAP for SAP S/4HANA: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP S/4HANA.
  4. SAP Certified Development Associate – ABAP for SAP BW on SAP HANA: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP BW trên SAP HANA.
  5. SAP Certified Development Associate – ABAP with SAP S/4HANA: Đây là chứng chỉ ABAP cơ bản dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP S/4HANA.
  6. SAP Certified Development Associate – ABAP for SAP Business Suite powered by SAP HANA: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP Business Suite powered by SAP HANA.
  7. SAP Certified Development Associate – ABAP for SAP S/4HANA Cloud: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP S/4HANA Cloud.
  8. SAP Certified Development Associate – ABAP for SAP S/4HANA 2020: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP S/4HANA phiên bản 2020.
  9. SAP Certified Development Specialist – ABAP Development for SAP HANA 2.0: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP HANA 2.0.
  10. SAP Certified Development Specialist – ABAP for SAP Fiori: Đây là chứng chỉ ABAP dành cho những người có kinh nghiệm với ABAP và muốn phát triển ứng dụng cho SAP Fiori.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *