Lộ trình học công nghệ thông tin dành cho người mới bắt đầu

  1. Căn bản về máy tính: Học về máy tính cơ bản, hệ điều hành, bộ nhớ, đĩa cứng và thiết bị ngoại vi.
  2. Lập trình: Học các ngôn ngữ lập trình cơ bản như Python, Java hoặc C++.
  3. Cơ sở dữ liệu: Học về cơ sở dữ liệu, cách thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu.
  4. Mạng máy tính: Học về mạng máy tính, giao thức mạng và cách bảo mật mạng.
  5. Lập trình web: Học về lập trình web, cách thiết kế và xây dựng trang web.
  6. Phần mềm: Học về quy trình phát triển phần mềm, cách kiểm thử và bảo trì phần mềm.
  7. Công nghệ mới: Tiếp tục học về các công nghệ mới và đang phát triển như machine learning, cloud computing, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *