Tổng hợp các trang web tự học SAP ABAP Technical miễn phí

1.SAP Technical.com: https://web.archive.org/web/20161202130337/http://www.saptechnical.com/Tutorials/AdobeForms/index.htm

2. Open SAP: https://open.sap.com/

200+ openSAP Courses [2023] | Learn Online for Free: https://www.classcentral.com/provider/opensap

3.SAP ABAP Tutorials: Là trang web cung cấp các bài hướng dẫn, kiến ​​thức về SAP ABAP bao gồm các khái niệm cơ bản, các chức năng quan trọng và các vấn đề phức tạp hơn.

https://www.tutorialspoint.com/sap_abap/sap_abap_interfaces.htm

4. sap-press.com: https://www.sap-press.com/

5. SAP Transaction Codes – Complete SAP Tcodes List: https://www.saptcodelist.com/

6. sapcodes.com/abap-tutorials: https://sapcodes.com/abap-tutorials/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *