Tổng hợp các trang web thi chứng chỉ SAP miễn phí

 1. OpenSAP – https://open.sap.com/
  • OpenSAP là một nền tảng giáo dục trực tuyến của SAP. Trang web cung cấp khóa học miễn phí về các chủ đề như chuyên môn kỹ thuật, phát triển sản phẩm, kinh doanh và kỹ năng mềm. Một số khóa học này được thiết kế để chuẩn bị cho các bài thi chứng chỉ SAP và cung cấp các tài liệu giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình.
 2. Udemy – https://www.udemy.com/topic/sap-free/
  • Udemy là một nền tảng giáo dục trực tuyến, trang web cung cấp khóa học miễn phí và trả phí về SAP. Bạn có thể tìm kiếm các khóa học miễn phí liên quan đến các chứng chỉ SAP, bao gồm các khóa học về SAP ERP, SAP MM, SAP ABAP và nhiều hơn nữa.
 3. SAP Learning Hub Discovery Edition – https://www.sap.com/products/learning-hub/discovery-edition.html
  • SAP Learning Hub Discovery Edition là một trang web cung cấp khóa học miễn phí cho các chuyên gia SAP. Bạn có thể tìm kiếm các khóa học và tài liệu liên quan đến các chứng chỉ SAP, bao gồm SAP Business Suite, SAP S/4HANA, SAP Analytics, và nhiều hơn nữa.
 4. Simplilearn – https://www.simplilearn.com/sap-certification-free-resources
  • Simplilearn là một nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp khóa học và tài nguyên miễn phí liên quan đến chứng chỉ SAP. Trang web cung cấp các khóa học về SAP S/4HANA, SAP FICO, SAP MM, SAP HCM và n

   hiều hơn nữa. Ngoài ra, Simplilearn cũng cung cấp các bài kiểm tra miễn phí để kiểm tra kỹ năng của bạn.
 5. Free SAP Tutorials – https://www.freesaptutorials.com/
  • Free SAP Tutorials là một trang web cung cấp các khóa học miễn phí về SAP ERP. Trang web cung cấp các bài học và bài tập miễn phí về các chủ đề như SAP MM, SAP SD, SAP HCM, SAP FICO và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu hướng dẫn và video giảng dạy để giúp bạn nâng cao kiến thức của mình.
 6. ERP Training Tutorials – https://erptrainingtutorials.com/
 7. ERP Training Tutorials là một trang web cung cấp khóa học miễn phí về SAP ERP. Trang web cung cấp các khóa học về SAP SD, SAP MM, SAP FICO, SAP HCM và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm thấy các bài học và bài tập để nâng cao kỹ năng của mình. Trang web cũng cung cấp các tài liệu hướng dẫn và video giảng dạy để giúp bạn hiểu rõ hơn về các chủ đề SAP.
 8. Tutorials Point – https://www.tutorialspoint.com/sap_tutorial.htm
  • Tutorials Point là một trang web cung cấp các khóa học miễn phí về các chứng chỉ SAP. Trang web cung cấp các bài học và bài tập về SAP ABAP, SAP FICO, SAP MM, SAP SD, SAP HCM và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tìm thấy các tài liệu hướng dẫn và video giảng dạy để giúp bạn hiểu rõ hơn về các chủ đề SAP.
 9. SAP Community – https://community.sap.com/topics/free-sap-training
  • SAP Community là một cộng đồng trực tuyến của SAP. Trang web cung cấp các khóa học miễn phí về các chứng chỉ SAP và cung cấp tài liệu và kết nối với các chuyên gia SAP. Bạn có thể tìm thấy các khóa học về SAP Business Suite, SAP S/4HANA, SAP Analytics và nhiều hơn nữa.
 10. Linkedin: https://linkedin.com/
  • LinkedIn cũng là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm các khóa học và tài liệu liên quan đến chứng chỉ SAP miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *