Cách Cài MacOS | Hackintosh trên Windows | how to install MacOs on windows

P1:

P2:

#maithienchi tham gia group hỏi đáp các vấn đề thắc mắc: https://www.facebook.com/groups/2796079747382601/

**explorer++: https://explorerplusplus.com/download

**minitool-partition-wizard: https://downsieutoc.com/minitool-partition-wizard-crack/

**balenaetcher: https://www.balena.io/etcher/

**rufus: https://rufus.ie/

2 Replies to “Cách Cài MacOS | Hackintosh trên Windows | how to install MacOs on windows”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *