Các trang web giúp chuyển đổi văn bản thành giọng nói

Dưới đây là một số trang web giúp chuyển đổi văn bản thành giọng nói:

 1. Google Text-to-Speech: https://cloud.google.com/text-to-speech
 2. Amazon Polly: https://aws.amazon.com/polly/
 3. IBM Watson Text to Speech: https://www.ibm.com/cloud/watson-text-to-speech
 4. NaturalReader: https://www.naturalreaders.com/online/
 5. Balabolka: http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm
 6. Voicepods: https://www.voicepods.com/
 7. Text2Speech.org: https://text2speech.org/
 8. TTSReader: https://ttsreader.com/
 9. Nhân Giọng: Đây là một trang web cung cấp dịch vụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói tiếng Việt. Bạn có thể truy cập vào trang https://nhangiong.com/ để sử dụng dịch vụ này.
 10. Vbee: Đây là một công ty công nghệ cung cấp các giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói bằng công nghệ AI. Bạn có thể truy cập vào trang https://vbee.vn/ để biết thêm chi tiết và sử dụng dịch vụ của Vbee.
 11. FPT.AI: Đây là một nền tảng cung cấp các giải pháp chuyển đổi văn bản thành giọng nói và các dịch vụ AI khác. Bạn có thể truy cập vào trang https://fpt.ai/ để biết thêm chi tiết và sử dụng dịch vụ của FPT.AI.

Mỗi trang web có tính năng và giá cả khác nhau, bạn có thể tham khảo và lựa chọn trang web phù hợp với nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *