Download IPA Shadowrocket 2.2.18 [nonjailbreak]

Link download appstore: https://apps.apple.com/vn/app/shadowrocket/id932747118

chức năng:

Ứng dụng khách tiện ích proxy dựa trên quy tắc dành cho iPhone/iPad.

– Nắm bắt tất cả lưu lượng HTTP/HTTPS/TCP từ bất kỳ ứng dụng nào trên thiết bị của bạn và chuyển hướng đến máy chủ proxy.

– Ghi lại và hiển thị các yêu cầu HTTP, HTTPS, DNS từ thiết bị iOS của bạn.

– Định cấu hình quy tắc bằng cách sử dụng đối sánh tên miền, hậu tố tên miền, từ khóa tên miền, dải IP CIDR và/hoặc tra cứu GeoIP.

– Đo mức sử dụng lưu lượng và tốc độ mạng trên các kết nối WiFi, di động, trực tiếp và proxy.

– Nhập tệp quy tắc từ URL hoặc iCloud Drive.

– Chặn quảng cáo theo tên miền, quy tắc tác nhân người dùng.

– Bản đồ DNS cục bộ.

– Làm việc trên mạng di động.

– Giải mã lưu lượng HTTPS.

– Thực hiện viết lại URL.

– Hỗ trợ đầy đủ IPv6.

– Hỗ trợ bộ lọc tập lệnh.

– Proxy chuyển tiếp đa cấp.

– Hỗ trợ plugin kcptun, Cloak, gost, v2ray.

– Hỗ trợ DNS qua HTTPS, DNS qua TLS, DNS qua QUIC.

Download file ipa version 2.2.18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *